Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, kan du kontakte Skatteetaten:

Tlf. fra utlandet:  +47 22 07 70 00
Tlf. fra Norge:  800 80 000

e-post: Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post 

Postadresse:
Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.