Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Kildeskatt på pensjon og uføreytelser

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter: 

  • pensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner
  • uføretrygd fra folketrygden
  • uføreytelser fra andre ordninger

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

  • Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden.
  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Hvordan unngår du dobbeltbeskatning

Er pensjonen eller uføreytelsen skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret som du får i oktober, viser hvor mye skatt du har betalt i Norge. Skatteoppgjøret kan brukes som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland.