Skattemelding

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i april i året etter inntektsåret.

Mener du at hele eller en del av din pensjon eller uføreytelse er skattefri i Norge etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du endre det beløpet som står i skattemeldingen og oppgi det beløpet som er skattepliktig. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge må du endre beløpet til kroner 0.

Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Skatteetaten kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Recidence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april i året etter inntektsåret.

Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Da får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april, kan du ta kontakt med Skatt nord.