Skattetrekk

Mener du at din pensjon/uføreytelse er helt eller delvis skattefri i Norge, må du ta kontakt med Skatteetaten og søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. 

Les mer om hvilken dokumentasjon du skal sende inn sammen med søknaden under "Skatteavtaler" og "Personer bosatt i EU/EØS-land".

Frikortet eller skattekortet gjelder bare for ett inntektsår. Skatteetaten skriver ut et nytt frikort eller skattekort for 2018 på grunnlag av de opplysninger som Skatteetaten har om din skatteplikt. Du må kontrollere at frikortet eller skattekortet er riktig.

Mener du at frikortet eller skattekortet er feil, må du søke om nytt frikort eller skattekort. Søknader om frikort og skattekort vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekk/frikort. Er bare en del av pensjonen/uføreytelsen skattefri, får du et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjon/uføreytelser. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks i Altinn.

Har du skattekort med lavere trekk enn 15 prosent eller frikort, må du må søke om nytt skattekort når: 

  • du flytter til et annet land
  • du ikke lenger er skattemessig bosatt i det landet du sist sendte inn bostedsbekreftelse fra 
  • du begynner å motta en ny pensjon/uføreytelse fra Norge
    • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler. 
  • du tidligere har fått skatten beregnet etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge, og dine inntekter har endret seg slik at du ikke lenger er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av dine inntekter

Er det trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se artikkelen ”Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon”.