Andre land

  • Skriv ut

Du må betale skatt av pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, selv om du ikke er skattemessig bosatt i Norge.

Dette gjelder både for personer som er skattemessig emigrert fra Norge og personer som aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten

  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt
  • Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

Du finner mer informasjon i denne brosjyren.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.