Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Skattekort 2018 - til deg som bor i utlandet og betaler kildeskatt på pensjon eller uføreytelser

  • Skriv ut

Skatteetaten har ikke sendt ut brev med informasjon om skattekort for 2018 til deg som bor i utlandet og som har pensjon og/eller uføreytelser fra Norge i 2017.

Du trenger ikke å søke om nytt frikort/skattekort for 2018

Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort for 2018 på grunnlag av de opplysningene som skattekontoret har om din skatteplikt.

Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding). Her får du blant annet informasjon om beregnet trekk/frikort.

Mener du at skattekortet er feil, må du søke om nytt skattekort.

Har du skattekort med lavere trekk enn 15 prosent eller frikort, må du søke om nytt skattekort når:

  • du flytter til et annet land
  • du ikke lenger er skattemessig bosatt i det landet du sist sendte inn bostedsbekreftelse fra
  • du begynner å motta nye pensjoner/uføreytelser fra Norge
    • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler.
  • du tidligere har fått skatten beregnet etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge og dine inntekter har endret seg slik at du ikke lenger er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av dine inntekter.

Bor du i Thailand

Du må søke om nytt skattekort når:

  • du ikke skal oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2018
  • du skal oppgi et annet beløp til beskatning i Thailand for 2018 enn det du oppga for 2017.

Opplysninger om ny adresse

Du må gi opplysninger skriftlig til skattekontoret om du får ny postadresse.

Alle henvendelser skal sendes til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Husk å oppgi ”vår referanse” som står øverst i det brevet du har fått, når du tar kontakt med Skatteetaten.

Vedlegg

Skjemaet ”Skattekort 2018 kildeskatt på pensjon/uføreytelser – inntektsopplysninger” - RF-1290

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.