Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon og uføreytelser

  • Skriv ut

Ble du trukket skatt ved utbetalingen av pensjon eller uføreytelse i 2017 før du fikk frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt nå.

Søker du ikke om tilbakebetaling, vil for mye trukket skatt bli utbetalt når du får skatteoppgjøret for 2017 i oktober i 2018. Du vil da få renter på tilgodebeløpet.

Når du søker om å få utbetalt trukket skatt må du opplyse:

  • ditt fødselsnummer eller D-nummer
  • hvem som utbetaler pensjonen
  • hvor mye skatt som er trukket. Du må legge ved kopi av dokumenter som viser utbetalt pensjon og trukket skatt
  • hvilken bankkonto beløpet skal settes inn på. Du må oppgi IBAN for din konto (International Bank Account Number) og BIC (SWIFT-adresse) for din utenlandske bank (din bankfilial)

Du må også legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller har disposisjonsrett til den.

Bor du i et land som ikke anvender IBAN/BIC, må du gi tilstrekkelige opplysninger om din konto og bankens navn og adresse. Sjekk med banken hvilke opplysninger som er nødvendige.

Hvis du ikke kan legge frem de opplysningene som er nevnt ovenfor, kan du gi skattekontoret fullmakt til å innhente opplysninger om trukket skatt og bankkonto fra pensjonsutbetaler. Trukket skatt vil da bli utbetalt til samme konto som du får pensjonen på.

Vi gjør oppmerksom på at du ikke får rentegodtgjørelse når trukket skatt blir betalt ut før skatteoppgjøret.

Søknader om tilbakebetaling av trukket kildeskatt skal sendes til:
Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Tlf. fra utlandet  +47 22 07 70 00
Tlf. fra Norge     800 80 000
e-post                Du må gå inn på www.skatteetaten.no/epost for å sende e-post.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Skattemelding for inntektsåret 2017


Fra i år får du en skattemelding i stedet for en selvangivelse.

Når du får tilsendt den norske skattemeldingen i april 2018 er det viktig at du:

  • endrer det beløpet som står i skattemeldingen og oppgir det beløpet som er skattepliktig
  • leverer skattemeldingen

Skatteetaten kan kreve at du sender inn

  • sender inn en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det landet der du bor (Certificate of Residence) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der
  • sender inn ev. annen dokumentasjon som kreves for å få skattefritak

Leverer du ikke skattemeldingen og dokumentasjon for inntektsåret 2017, får du 15 prosent skatt på pensjonen ved skatteoppgjøret. Du vil da få  restskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.