Blir det automatisk trukket 15 prosent kildeskatt i min pensjon/uføreytelse?

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen, skal trekke 15 prosent skatt når du ikke har søkt om og fått et skattekort med lavere trekkprosent eller et frikort.

Har du krav på skattefritak eller lavere skatt, må du sende en søknad til Skatteetaten om frikort eller skattekort med et lavere trekk. Du må også legge frem dokumentasjon som viser at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse ikke skal skattlegges i Norge. Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Skattetrekket vil fortsette inntil din søknad er behandlet og utbetaleren har hentet det nye skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen.

Blir du ikke trukket 15 prosent skatt av pensjonen/uføreytelsen, må du ta kontakt med Skatteetaten og søke om nytt skattekort.