Hva må jeg gjøre for å unngå at det trekkes 15 prosent skatt av min pensjon/uføreytelse?

Har du krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt, kan du ta kontakt med Skatt nord og be om et frikort eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Det samme gjelder når du er bosatt i et annet EU/EØS-land og du beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt.

Du må dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattefritak eller lavere trekk enn 15 prosent.  Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Er pensjonen/uføreytelsen skattefri fordi du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i Folketrygden, kan du be skattekontoret skrive ut fritaksbrev som gjelder på ubestemt tid. Da trenger du ikke å ha mer kontakt med norske skattemyndigheter.