Hva må jeg gjøre for å unngå at det trekkes 15 prosent skatt av min pensjon/uføreytelse?

Har du krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt, kan du ta kontakt med Skatt nord og søke om et frikort eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Det samme gjelder når du er bosatt i et annet EU/EØS-land og du skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din inntekt.

Du må dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattefritak eller lavere trekk enn 15 prosent.  Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.