Jeg har blitt trukket for mye skatt av pensjonen/uføreytelsen. Hvordan får jeg pengene tilbake?

For mye trukket skatt vil i utgangspunktet bli tilbakebetalt ved skatteoppgjøret neste år.
Når du får skattekort med lavere trekk enn 15 prosent, vil Skatteetaten ta hensyn til den skatten som allerede er trukket, når det fastsetter trekket for resten av året.

Når du får fritak for trekk i hele pensjonen/uføreytelsen fordi du ikke skal betale skatt i Norge av pensjonen, kan du søke om å få utbetalt den skatten som allerede er trukket.