Jeg har fått frikort/lavere trekk enn 15 prosent. Blir dette automatisk videreført for neste år?

Fikk du skattefritak ved likningen for 2015 og/eller du har frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2016, trenger du ikke søke om nytt frikort/skattekort for 2017. Du trenger heller ikke å sende inn en egenerklæring som viser at du fortsatt er bosatt i samme land og at du ikke planlegger å flytte til et annet land i løpet av 2017. Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort på grunnlag av de opplysninger som de har om din skatteplikt.

Den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen henter det nye frikortet/skattekortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen.

Om du flytter fra det landet du bor i, eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der, må du søke om nytt skattekort.