Jeg har flyttet til ny adresse i utlandet. Hva må jeg gjøre?

Når du har fått ny adresse i utlandet, må du gi Skatteetaten skriftlig beskjed om den nye adressen. Du kan sende melding om ny eller endret postadresse her. Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.