Jeg har flyttet til utlandet. Hvordan kommer jeg inn under ordningen med kildeskatt på pensjon og uføreytelser?

Det er bare personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge som skal betale kildeskatt på pensjon og uføreytelser. Personer som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge skal skattlegges på samme måte som personer som bor i Norge.

Les mer om reglene for skattemessig utflytting.

Du må ta kontakt med skattemyndighetene i det landet du flytter til, for å få vite om du skal betale skatt der.