Jeg har flyttet tilbake til Norge fra utlandet. Skal jeg fortsatt betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen?

Du skal betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen frem til det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge. Fra det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge, skal du skattlegges etter de vanlige reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Du må ta kontakt med skatteetaten for den kommunen du flytter til, og be om et nytt skattekort slik at du får riktig skattetrekk.

Les mer om reglene for skattemessig bosted ved flytting til Norge.