Jeg har lav pensjon/uføreytelse. Er det en nedre grense for skattepliktig pensjon/uføreytelse?

Nei, hele pensjonen/uføreytelsen er skattepliktig. Det er ikke noe fribeløp.