Jeg har skiftet navn i utlandet. Hva må jeg gjøre?

Når du har skiftet navn i utlandet, må du fylle ut skjema for navneendring og sende det til:

Personregisteret
Postboks 200 Sentrum
9615 Hammerfest.

Du må legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

Les mer om navn og navneendring.