Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Kan jeg velge å betale skatt som bosatt i Norge hvis det lønner seg for meg?

Du kan i utgangspunktet ikke velge å betale skatt etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Kildeskatten på pensjon/uføreytelse er en flat skatt på 15 prosent. Det gis ingen fradrag i inntekten.

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge. Lave pensjoner/uføreytelser, som ikke blir skattlagt for personer som er bosatt i Norge, vil da også bli skattefrie for personer som bor i et annet EU/EØS-land. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning.

Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.