Kan jeg velge å betale skatt som bosatt i Norge hvis det lønner seg for meg?

Du kan i utgangspunktet ikke velge å betale skatt etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Kildeskatten på pensjon/uføreytelse er en flat skatt på 15 prosent. Det gis ingen fradrag i inntekten.

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge. Lave pensjoner/uføreytelser, som er fritatt for beskatning for personer som er bosatt i Norge, vil da også bli skattefrie for personer som bor i et annet EU/EØS-land. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning.

Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.