Må jeg levere skattemelding hvert år?

I 2017 vil alle som er skattepliktige i Norge, få en skattemelding i stedet for en selvangivelse.

Du vil få tilsendt skattemeldingen i april 2017.

Mener du at hele eller deler av pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og opplyse hvilket beløp som er skattepliktig i Norge.

Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du vil da få 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til skattefritak i Norge.


Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april i 2017.