Når får jeg skatteoppgjøret?

Alle som betaler kildeskatt på pensjon/uføreytelser, får skatteoppgjør i oktober.