Skal jeg betale 15 prosent skatt i Norge i tillegg til den skatten jeg betaler i bostedslandet?

Nei, Norge har skatteavtaler med mange land. Skatteavtalene har blant annet regler om at du ikke skal betale skatt av samme inntekt både i Norge og i bostedslandet. Hvilket land du skal betale skatt i varierer. Dette framgår av den enkelte skatteavtale.

Når pensjonen/uføreytelsen skal skattlegges i Norge, er det bostedslandet som skal sørge for at det ikke skjer en dobbeltbeskatning. Dette kan skje enten ved at den norske pensjonen/uføreytelsen ikke skattlegges i hjemlandet, eller ved at det gis et fradrag for den norske skatten ved beskatningen i hjemlandet. Ta kontakt med skattemyndighetene der du bor for mer informasjon.