Skal jeg betale kildeskatt på uføretrygd og andre uføreytelser?

Du skal betale kildeskatt på uføreytelser når du bor i utlandet og ikke er skattepliktig som bosatt i Norge. Dette gjelder både når du mottar uføretrygd fra NAV og når du mottar uføreytelser fra andre ordninger.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten. Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.