Skal jeg betale kildeskatt på uføretrygd og andre uføreytelser?

Du skal betale kildeskatt på uføreytelser når du bor i utlandet og ikke er skattepliktig som bosatt i Norge. Dette gjelder både når du mottar uføretrygd fra NAV og når du mottar uføreytelser fra andre ordninger.