Hvilken adresse har Skatteetaten?

Skriftlige henvendelser om kildeskatt på pensjon/uføreytelse og originaldokumenter skal sendes til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO-9293 Tromsø.

Husk å påføre saksnummer eller fødselsnummer/D-nummer.

Du kan også sende en e-post. Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post 

Skattemeldingen med vedlegg sendes til:

Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana.