Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hvilken dokumentasjon må jeg sende til Skatteetaten i Norge når jeg søker om skattekort/frikort for første gang?

Når du søker om trekkfritak eller lavere trekk enn 15 prosent for første gang, må du

  • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen og
  • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence).

Bostedsbekreftelsen skal være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn 3 måneder.

Du må også fremlegge annen dokumentasjon der dette er påkrevet. Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.