Jeg har fått frikort/skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Blir dette automatisk videreført for neste år?

Hadde du pensjon/uføreytelse i 2016 som ikke var skattepliktig og/eller du har frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2017, trenger du ikke søke om nytt frikort/skattekort for 2018. Skatteetaten skriver ut et nytt skattekort på grunnlag av de opplysninger som de har om din skatteplikt.

Den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen henter rikortet/skattekortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen.

Mener du at skattekortet er feil, må du søke om nytt skattekort.

Om du flytter fra det landet du bor i, eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der, må du søke om nytt skattekort.