Ektefeller med lav pensjon

  • Skriv ut

Ektefeller og meldepliktige samboere hvor den ene har lav alderspensjon etter folketrygdloven eller AFP, kan i visse tilfeller få lavere samlet skatt.

For å få lavere samlet skatt, kan ektefeller og meldepliktige samboere benytte ordningen med at de fritt kan velge hvem som skal føre kapitalinntekter/-fradrag i sin skattemelding. Dette kan gjøres ved å flytte kapitalinntekter over til skattemeldingen til den som har lav pensjon.

Nedenfor finner dere en nærmere orientering om i hvilke tilfeller det kan være gunstig å foreta slike korrigeringer i skattemeldingen, og hvordan dere kan finne fram til hvor store beløp som må overføres for at dere skal få lavest samlet skatt.

NB! Dette betyr at dere ikke kan benytte ordningen med leveringsfritak, men må levere skattemeldingene

Eksempler på levering av skattemelding

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.