Hvordan finne ut om ektefellen med lav pensjon har fått utnyttet maksimalt skattefradrag?

Dine samlede årlige pensjoner overstiger ikke 184 800 kroner.

Har du tatt ut 100 prosent alderspensjon etter folketrygdloven eller AFP hele året?

Maksimalt skattefradrag er 29 880  kroner for alle som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP med pensjonsgrad 100 hele året og samlet pensjonsinntekt (inkludert tjenestepensjoner mv.) ikke overstiger 184 800 kroner. Skattefradraget er imidlertid begrenset til sum utlignet inntektsskatt og trygdeavgift. Det er den delen av skattefradraget du får nyttiggjort deg, som vises på foreløpig skatteoppgjør.

Har du ikke fått nyttiggjort deg hele skattefradraget.

Har du tatt ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP mindre enn hele året?

Skattefradraget reduseres i forhold til antall måneder du har tatt ut alderspensjon fra folketrygden. Skattefradraget reduseres også i forhold til pensjonsgraden. Maksimalt skattefradrag for deg med samlet pensjonsinntekt (inkludert tjenestepensjoner mv.) som ikke overstiger 184 800 kroner finner du i tabellen nedenfor.

Sammenlign beløpet du finner der med det skattefradraget som vises på foreløpig skatteoppgjør. Har du ikke fått nyttiggjort deg hele skattefradraget.

Tabell 1: beregning av skattefradrag

Antall måneder med pensjon/pensjonsgrad

100

80

60

50

40

20

12

 29880 

 23904      

 17928

 14940

 11952

   5976

 11

 27390

 21912

 16434

 13695

 10956 

 5478

10

 24900

 19920

 14940

 12450

 9960

 4980

9

 22410

 17928

 13446

 11205

 8964

 4482

8

 19920

 15936

 11952

 9960

 7968

 3984

7

 17430

 13944

 10458

 8715

 6972

 3486

6

 14940

 11952

 8964

 7470

 5976

 2988

5

 12450

   9960

 7470

 6225

  4980

 2490

4

 9960

      7968

 5976

  4980

  3984

 1992

3

  7470

      5976

 4482

 3735

  2988

 1494

2

  4980

     3984

 2988

  2490

   1992

  996

1

  2490

     1992

  1494

   1245

    996

  498

Dine samlede årlige pensjoner overstiger 184 800 kroner

Har du tatt ut 100 prosent alderspensjon fra folketrygden eller AFP hele året og har høyere samlet pensjonsinntekt (inkludert tjenestepensjoner mv.) enn  184 800 kroner?

Har du ingen ekstra fradrag, skal sum inntektsskatt og trygdeavgift overstige ditt maksimale skattefradrag. Har du andre fradrag enn minstefradrag i forhåndsutfylt skattemelding, kan sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn ditt maksimale skattefradrag.

Maksimalt skattefradrag er 29 880 kroner for alle som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP med pensjonsgrad 100 hele året og samlet pensjonsinntekt ikke overstiger 184 800 kroner. Skattefradraget nedtrappes i to trinn når din samlede pensjonsinntekt overstiger 184 800 kroner.

  • Trinn 1: Fradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjonsinntekt som overstiger 184 800 kroner
  • Trinn 2: Fradraget nedtrappes med 6 % av pensjonsinntekt som overstiger 278 950 kroner

Når du tar ut pensjon mindre enn hele året reduseres beløpsgrensene i trinn 1 og 2 i forhold til antall måneder du tar ut pensjon. Tar du ut mindre enn 100% pensjon reduseres beløpsgrensene i trinn 1 og 2 i forhold til pensjonsgraden.

Eksempel på beregning av nedtrappet skattefradrag
Er din samlede pensjonsinntekt for eksempel 194 000 kroner med pensjonsgrad 100 og uttak av pensjon hele året, beregnes ditt maksimale skattefradrag slik:

Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt inntil 184 800 kroner er 29 880 kroner.

Samlet pensjonsinntekt

194 000 kroner

 

Beløpsgrense trinn 1

 184 800 kroner

 

Skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av

 9 200 kroner  =

 1 408 kroner

Ditt maksimale skattefradrag er

 

28 472 kroner

 

Tabell 2: beregninger av beløpsgrenser i trinn 1

Antall måneder med pensjon/pensjonsgrad

100

80

60

50

40

20

12

 184800

 147840

 110880 

 92400   

 73920

 36960

11

 169400

 135520

 101640

 84700

 67760

 33880

10

 154000

  123200

   92400

  77000

 61600

 30800

9

  138600

 110880

  83160

  69300

 55440

 27720

8

  123200

   98560

 73920

 61600

4 49280

 24640

7

 107800

 86240

 64680

 53900

 43120

 21560

6

  92400

  73920

 55440

  46200

  36960

 18480

5

  77000

  61600

  46200

 38500

 30800

 15400

4

 61600

 49280

 36960

 30800

 24640

 12320

3

 46200

 36960

 27720

 23100

 18480

 9240

2

 30800

 24640

 18480

 15400

 12320

 6120

1

 15400

 12320

   9240

 7700

 6160

 3080