Jeg har ikke fått utnyttet mitt maksimale skattefradrag. Hvordan skal jeg finne ut om jeg kan utnytte hele eller en del av beløpet?

Hvis dere har kapitalinntekter (renter mv.) som er forhåndsutfylt i skattemeldingen til den ektefellen som har høyest inntekt, vil det lønne seg å endre skattemeldingne ved å overføre en del av kapitalinntektene fra skattemeldingen til den som har høyest pensjon/ikke mottar alderspensjon til skattemeldingen til den som har lav pensjon.

Er det ført kapitalutgifter (renteutgift mv.) i skattemeldingen til den av dere som har lav pensjon, vil det lønne seg å endre skattemeldingene ved å overføre hele eller en del av kapitalutgiften fra skattemeldingen til den som har lav pensjon til skattemeldingen til den andre ektefellen.

Må levere skattemeldingn

Dette betyr at dere ikke kan benytte ordningen med leveringsfritak, men må levere skattemeldingene. Har dere slike kapitalinntekter eller utgifter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, kan dere fritt velge i hvem sin skattemelding dere vil føre disse i. 

Flytting av kapitalinntekter eller kapitalutgifter er aktuelt for dere dersom en av dere er alderspensjonist og

  • den ene har så lav pensjon (”minstepensjon”) at vedkommende ikke får utnyttet sitt maksimale skattefradrag for pensjonsinntekt og den andre har egen inntekt, og
  • dere har kapitalinntekter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen til den med høyest inntekt eller kapitalutgifter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen til den med lav pensjon.