Jeg blir snart pensjonist, hvordan blir overgangen fra arbeidstaker til pensjonist?

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Endringer i din inntekt vil derfor også påvirke skatten. Du må melde fra om inntektsendringer slik at skatten blir riktig beregnet.

Du kan endre skattekortet ditt elektronisk.

 
Uføreytelser skattlegges på samme måte som lønnsinntekt. Les mer om skatt og uføreytelser her.

En rekke andre ytelser skattlegges som pensjonsinntekt.