Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Jeg skal ta ut alderspensjon men fortsetter å jobbe ved siden av. Hva gjør jeg med skattetrekket?

Hvis du fortsetter å være lønnsmottaker samtidig som du tar ut hel eller delvis alderspensjon, må du endre skattekortet ditt. Alderspensjonen din skattlegges som pensjonsinntekt, mens lønn skattlegges høyere (som lønnsinntekt).

Her kan du selv endre skattekortet ditt.

Både NAV og din arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Har du tabellkort, må du passe på at tabellkortet bare blir brukt hos den av utbetalerne som er din hovedarbeidsgiver, dvs. den du mottar høyest inntekt fra (lønn eller pensjon). Har du flere utbetalere bør du endre skattekortet til prosentkort.