Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Nyttig informasjon om skattefradrag for ektefeller og meldepliktige samboere

Skattefradrag for pensjonsinntekt beregnes individuelt på grunnlag av din brutto pensjonsinntekt. Fradraget gis i den inntektsskatt og trygdeavgift som blir beregnet hos den enkelte.


Har du lavere årlig pensjon enn 184 800 kroner og ikke andre inntekter, vil sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre. Hvis dere har kapitalinntekter (renter m.v.) vil det i skattemeldingen lønne seg å føre en del av kapitalinntektene hos den som har lavest pensjon.

Som ektefeller/meldepliktige samboere kan dere i utgangspunktet fritt fordele kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom dere i skattemeldingen.
De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som dere kan fordele mellom dere er:

  • renteinntekter/-utgifter
  • aksjeutbytte
  • salgsgevinst/-tap

Se vår fullstendige oversikt over hvilke poster dette gjelder.

Med meldepliktig samboer i skatterettslig forstand menes:

  • tidligere ektefeller/registrerte partnere som er blitt samboere, og hvor minst en av dem har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)
  • samboere som har eller har hatt felles barn, og hvor minst en av samboerne har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)

Er begge samboerne innvilget pensjon fra folketrygden som enslige før 1.januar 1994, og samboerskapet ble etablert før denne dato, regnes de likevel ikke som meldepliktige samboere.

Ved forhåndsutfylling av skattemelding er det ikke praktisk mulig for Skatteetaten å foreta den gunstigste fordelingen av slike inntekter og fradrag. Det betyr at dersom en annen fordeling enn den forhåndsutfylte fordelingen er gunstigere for dere, må dere selv korrigere og levere skattemeldingene. En foreløpig beregning av hva skatten blir etter skattefradrag kan du foreta på skatteetaten.no.


Ved å flytte kapitalinntekter fra den som har høyere pensjon og/eller lønn til den med lav pensjon, slik at den med lav pensjon får utnyttet skattefradraget, kan dere samlet få lavere skatt.

 

Eksempel på overføring av renteinntekt mellom ektefeller:

Poster

Tove:

Per:

Alderspensjon (post 2.2.1)

kr 120 000

kr 200 000

Renteinntekter (post 3.1.1)

kr 15 000

kr 23 000

Sum

kr 135 000

kr 223 000

 

 

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 18 232

kr 38 690

- skattefradrag

kr 18 232

kr 27 554

= Skatt

kr 0

kr  11 136

 

Dersom de flytter Pers renteinntekt til Tove, blir skatten:

 

Poster

Tove

Per

Alderspensjon (post 2.2.1)

kr 120 000

kr 200 000

Renteinntekter (post 3.1.1)

kr 38 000

kr 0

Sum

kr 158 000

kr 200 000

 

 

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 23 983

kr 32 940

- maksimalt skattefradrag

kr 23 983

kr 27 554

= Skatt

kr 0

kr 5 386

 

Tove får fortsatt 0 i skatt etter skattefradraget. Per får redusert sin skatt med 5 750 kroner.
I praksis gjøres endringene ved at post 3.1.1 reduseres i Pers skattemelding med 23 000 kroner. I Toves skattemelding økes post 3.1.1 med tilsvarende beløp.

Overføring av kapitalutgifter mellom ektefeller

Ved å flytte kapitalutgifter mellom dere kan den med lavest pensjon få en bedre utnyttelse av skattefradraget sitt, og dere kan få samlet lavere skatt. Det kan for eksempel lønne seg å overføre rentefradrag til den andre ektefellens skattemelding.

Eksempel på overføring av rentefradrag mellom ektefeller:
Anne og Jon Olsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter

Poster

Anne

Jon

Alderspensjon (post 2.2.1)

kr 120 000

kr 240 000

Rentefradrag (post 3.3.1)

kr 10 000

kr 12 000

Sum

kr 110 000

kr 228 000

 

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 11 893

kr 39 446

- skattefradrag

kr 11 893

kr 21 434

= Skatt

kr 0

kr 18 012

 

Poster

Anne

Jon

Alderspensjon (post 2.2.1)

kr 120 000

kr 240 000

- rentefradrag (post 3.3.1)

kr 0

kr 22 000

= Bruttoinntekt

kr 120 000

kr 218 000

 

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 14 843

kr 36 946

- skattefradrag

kr 14 843

kr 21 434

= Skatt

kr 0

kr 15 512

 

Anne og Jon sparer samlet 2 500 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at post 3.3.1 i Annes skattemelding reduseres med 10 000 kroner. I Jons skattemelding økes post 3.3.1 med tilsvarende beløp.

Eksempel på overføring av kapitalutgifter når bare en av ektefellene mottar alderspensjon:
Ole Jonsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter og Petra har følgende lønnsinntekt:

Poster

Petra

Ole

Lønn (post 2.1.1)

kr 240 000

 

Alderspensjon (post 2.2.1)

 

kr 150 000

Rentefradrag (post 3.3.1)

kr 2 000

kr 20 000

Sum

kr 238 000

kr 130 000

  

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 43 924

kr 16 338

- skattefradrag

kr 0

kr 16 338

= Skatt

kr 43 924

kr 0

 

 Dersom de flytter rentefradraget på 20 000 kroner fra Ole til Petra får de:

Poster

Petra

Ole

Lønn (post 2.1.1)

kr 240 000

 

Alderspensjon (post 2.2.1)

 

kr 150 000

Rentefradrag (post 3.3.1)

kr 22 000

kr 0

Sum

kr 218 000

kr 150 000

 

Beregnet skatt (skatteklasse 1)

kr 38 924

kr 21 338

- skattefradrag

kr 0

kr 21 338

= Skatt

kr 38 924

kr 0

 

Petra og Ole sparer 5 000 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at post 3.3.1 reduseres i Oles skattemelding med 20 000 kroner. I Petras skattemelding økes post 3.3.1 med tilsvarende beløp.

 

Forholdet mellom skattefradrag for pensjonsinntekt og udekket underskudd
Har du eller din ektefelle et udekket underskudd, så kan dette medføre at skattefradrag for pensjonsinntekt ikke kan utnyttes fullt ut hos den mottakende ektefelle. Se nærmere Lignings-ABC 2015/2016, "Skattefradrag for pensjonsinntekt punkt" 3.4"  og "Underskudd" punkt 8.2.