Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet

Pensjonister som bor i et EU/EØS-land og som betaler kildeskatt på pensjon fra Norge, kan velge å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Det er et vilkår at de beskattes i Norge for minst 90 prosent av inntekten sin.

Skattefradrag

Er du mottaker av alderspensjon fra folketrygden eller AFP og velger å bli skattlagt i Norge etter de alminnelige skattereglene, kan du kreve skattefradrag når:

  • du er bosatt i et EU/EØS-land
  • minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet i inntektsåret er skattepliktig i Norge. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurdering av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge.
  • minst 90 prosent av din alminnelige inntekt i inntektsåret er skattepliktig i Norge
  • Norge kan innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale.