Særfradrag for uførhet

Reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra og med inntektsåret 2015. Det er vedtatt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere som skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017. Du finner mer informasjon om dette her.