Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Satser og beløpsgrenser for 2016

Trygdeavgiften er 5,1 prosent for alle pensjonsinntekter og 8,2 prosent for uføretrygd og uføreytelser fra andre ordninger. 

Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt er 29 880 kroner.

Skattefradrag for pensjonsinntekt nedtrappes med:
15,3 prosent av pensjonsinntekt som overstiger beløpsgrensen i trinn 1 – 184 800 kroner 
6,0 prosent av pensjonsinntekt som overstiger beløpsgrensen i trinn 2 – 278 950 kroner
Skattefradraget faller helt bort når pensjonen er 536 859 kroner eller mer.

Skattebegrensning:

Avtrappingssats:

55 prosent


Skattefri nettoinntekt

Enslig

139 400 kroner

Ektepar – hver ektefelle

128 150 kroner

Ektepar – samlet

256 300 kroner


Formuestillegget:

Sats:

1,5 prosent

Grense: Ektepar – hver ektefelle

100 000 kroner

Grense: Ektepar samlet/enslig

200 000 kroner

Skattekort:

Hvis du skal ta ut full pensjon eller både jobbe og ta ut pensjon, bør du vurdere å endre skattekortet.