Mottar du uføretrygd fra NAV i tillegg til uføreytelser fra andre enn NAV? Eller mottar du arbeidsavklaringspenger i kombinasjon med uføreytelser fra både Nav og andre?

  • Skriv ut

Da kan du ha fått feil skattetrekksmelding for 2017.

Det har vært feil i behandling av uføreytelser ved skattekortutskrivningen for 2017. Feilen gjelder personer som har mottat uføreytelser fra NAV i tillegg til uføreytelser fra andre utbetalere. Berørte personer kan ha fått feil skattekort.

Skatteetaten har rettet feilen og beregnet nye skattekort for de som er rammet.
NAV, forsikringsselskaper, pensjonskasser og andre utbetalere av ytelsene har nå fått melding om nytt skattekort. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra til disse.
Mottar du arbeidsavklaringspenger i kombinasjon med uføreytelser?

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger i kombinasjon med uføreytelser fra NAV og andre, kan ved utbetaling fra NAV før 10. januar 2017, ha fått for høyt skattetrekk.

Riktig skattetrekk vil gjelde fra og med neste utbetaling. Skattytere behøver i utgangspunktet ikke å foreta seg noe, men kan velge å justere skattetrekket sitt etter neste utbetaling slik at det samlet sett blir riktig for 2017.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.