Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hvordan fyller du ut skattemeldingen

Dette gjelder både deg som har mottatt forhåndsutfylt skattemelding (RF-1030) og du som skal fylle ut og levere «Skattemelding (selvangivelse) for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016» (RF-1281).

For deg som har mottatt en forhåndsutfylt skattemelding for 2016

Skattemeldingen (selvangivelsen) din er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskap mv.

Sjekk at alt er riktig, og at alle dine inntekter og fradrag er kommet med.

Er det noe som mangler eller er feil?

Når du har skattepliktig inntekt og formue som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du selv føre disse inn slik at de blir tatt med. Du må også kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte.

Hvis du skal rette forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første rettekolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre.

Er det ikke en egen post i den forhåndsutfylte skattemeldingen for beløpet du skal føre inn, oppgir du beløpet i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Oppgi nummeret på posten. Finner du ikke postnummeret kan du skrive hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp føres uten fortegn. Beløpene oppgis i hele kroner.

For deg som ikke har fått en forhåndsutfylt skattemelding for 2016

Personer som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding, skal fylle ut og levere «Skattemelding (selvangivelse) for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016» (RF-1281).

Lønnstakere og pensjonister må levere denne skattemeldingen som vedlegg via skjema for e-kontakt  eller på papir

På disse sidene får du hjelp til utfylling og informasjon om hvordan du sender inn skattemeldingen (selvangivelsen).

Post 1.5.5. Tilleggsopplysninger om personer som kommer fra utlandet må fylles ut. Posten gjelder alle utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende.

I tillegg bør du se over disse postene:

Hvordan oppgir du inntekter, gjeld og formue

Fradrag du kan ha krav på

Se, endre eller levere skattemeldingen.