Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Frist og leveringsalternativer

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april 2017 for lønnstakere og pensjonister.

Dette gjelder både deg som har mottatt forhåndsutfylt skattemelding (RF-1030) og du som skal fylle ut og levere «Skattemelding (selvangivelse) for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016» (RF-1281).

Hvordan gjør du det?

Skattemeldingen leverer du enten elektronisk på skatteetaten.no eller på papir 

Personer som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding, skal fylle ut og levere «Skattemelding (selvangivelse) for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016» (RF-1281).

Lønnstakere og pensjonister må levere denne skattemeldingen som vedlegg via skjema for e-kontakt  eller på papir

Praktisk om skattemeldingen 

Se hvordan du logger inn, legger til vedlegg, endrer poster eller endrer ditt kontonummer for tilbakebetaling av skattepenger.

Elektronisk levering

Har du norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du få elektronisk tilgang til skattemeldingen mv

Utsatt leveringsfrist

Du kan søke Skatteetaten om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, for eksempel sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere skattemeldingen innen fristen. Du kan søke om utsatt frist elektronisk. Du kan også sende en skriftlig søknad med begrunnelse og opplysninger om fødselsnummer/d.-nummer, navn og din adresse.