Begrenset skatteplikt

  • Skriv ut

Oppholder du deg i Norge i inntil 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, eller inntil 270 dager i løpet av en 36-månedersperiode, er du begrenset skattepliktig og kan kreve standardfradrag. Du har krav på standardfradrag hvert kalenderår så lenge du ikke oppholder deg i Norge mer enn 90 dager per år i gjennomsnitt og ikke over 183 dager i en 12-månedersperiode.

Noen eksempler på fradrag som faller bort når du krever standardfradrag:

  • fradrag for reise mellom din bolig i Norge og fast arbeidssted (arbeidsreise) 
  • gjeldsrenter 
  • fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i utlandet. Dekker arbeidsgiveren kostnadene til kost, losji og besøksreiser ved pendling til bolig i utlandet, enten direkte eller ved godtgjørelse, må du velge om du vil beskattes etter netto- eller bruttometoden. Nettometoden innebærer at ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet ikke skal tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Da kan du ikke kreve standardfradrag i tillegg. Bruttometoden innebærer at alle ytelser fra arbeidsgiver skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Da kan du kreve fradrag for faktiske kostnader eller standardfradrag. 

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon, uføreytelser eller virksomhet beskattes i Norge. Er du gift, må minst 90 prosent av din og din ektefelles inntekt være skattepliktig i Norge. Er minst 90 prosent av alle dine inntekter skattepliktig i Norge, kan du også ha krav på gjeldsrentefradrag.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.