Eiendom i utlandet

 • Skriv ut

Eiendom, leieinntekter og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Tap ved salg av fast eiendom i utlandet gir rett til fradrag, dersom en gevinst hadde vært skattepliktig. Dette gjelder også for andeler i ferieanlegg («timeshare») i utlandet og andeler i utenlandske «timeshare»-selskaper når disse anses som fast eiendom.

Skatteplikten til Norge er begrenset i noen av de skatteavtalene som Norge har inngått med andre land.

Hva må jeg gjøre?

I skattemeldingen oppgir du formue og inntekt på eiendom i utlandet. Skriv også hvilket land eiendommen ligger i. Dette må du gjøre uansett om formuen og inntekten er skattepliktig eller ikke. Det er i utgangspunktet også mulig å kreve fradrag for både norsk og utenlandsk gjeld og gjeldsrente i Norge. Mer informasjon om lån og renter fra utlandet finner du her.

Formuesverdi

Formue i fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Eiendommen kan imidlertid være unntatt fra formuesskatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Du må gi opplysninger om all formue i fast eiendom i utlandet (land, matrikkelnummer, anskaffelsesdato, kostpris og lignende). 

Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Eiendommer i utlandet  verdsettes til maksimalt 30 % av markedsverdien. Ved verdsettingen skal det tas utgangspunkt i markedsverdi i utlandet. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn. 

Nedenfor fremgår tidligere års prosentvise justeringer av formuesverdier. Disse justeringene er relevante dersom du har vært eier av eiendommen i flere år. 

Eksempel 

Eiendommen er kjøpt i 2009 for NOK 1 000 000. Beregnet formuesverdi for 2009 kan høyst være kr 300 000 (30 % av kr 1 000 000). For 2010 forhøyes formuesverdien til 330 000 (+ 10 %). For 2011 er formuesverdien uforandret på kr 330 000. For 2012 forhøyes formuesverdien til 363 000 (+ 10 %).

Vis hele tabellen i full bredde

År  

 Økning/reduksjon

År

Økning/reduksjon

2016

0%

 

 

2015

0%

 

 

2014

10%

2004

 0%

2013

0%

2003

-5%

2012

10%

2002

0%

2011

0%

2001

15%

2010

10%

2000

10%

2009

10%

1999

0%

2008

10%

1998

5%

2007

10%

1997

0%

2006

25%

1996

0%

2005

0%

1995

10%

Inntekt av fast eiendom i utlandet

Inntekt av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Inntekten kan imidlertid være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. 

Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. Har du skattepliktige leieinntekter av fast eiendom i utlandet, må du fylle ut og levere skjema "Utleie mv. av fast eiendom" (RF‑1189). Det gjelder spesielle regler for skog- og landbrukseiendommer.

Er inntekten av den faste eiendommen skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på inntekten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet. Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Gevinst eller tap ved salg av fast eiendom i utlandet

Gevinst eller tap ved realisasjon av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig eller fradragsberettiget til Norge. Gevinst ved salg av bolig er skattefri når du har eid boligen i mer enn 12 måneder, og du i din eiertid har brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefri når du har brukt den som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene, og den ble solgt mer enn fem år etter at den ble kjøpt. Gevinsten kan også være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Når en gevinst er skattfri etter intern rett eller skatteavtale, er det ikke fradragsrett for tap.

Når gevinst ved realisasjon av fast eiendom er skattepliktig til Norge, skal gevinsten eller tapet fastsettes etter norske regler. Du må gi opplysninger om eiendommen og om hvordan du har beregnet gevinsten eller tapet. 

Er gevinsten skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på gevinsten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet.

Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Når formuen eller inntekten ikke blir skattlagt i Norge

Når eiendommen ligger i et land som Norge har skatteavtale med og skatteavtalen legger opp til at dobbeltbeskatning skal unngås med den såkalte "fordelingsmetoden", skal formuen og inntekten av eiendommen i følge avtalen ikke skattlegges i Norge.

Siden formuen og inntekten ikke skattlegges i Norge, kan du heller ikke få fullt fradrag for all gjeld og alle gjeldsrenter du har. Gjeld og gjeldsrenter begrenses til den andelen som står i forhold til din formue som skattlegges i Norge. Avkortningen skjer etter følgende formel:

sum gjeld eller gjeldsrenter x skattepliktig formue i Norge (uten eiendom i utlandet)


                                    samlet brutto formue i Norge og utlandet

Land Norge har skatteavtaler med

Hva som gjelder for det enkelte land ser du i listen under. Hvis du ikke finner landet i listen, betyr det at du skal skattlegges for formuen og inntekten av eiendommen, og du får fullt fradrag for all norsk gjeld og alle gjeldsrenter.

 • Barbados:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Belgia:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld. Eier du bare bolig eller fritidsbolig i Belgia, gis det fullt fradrag for gjeldsrenter, ellers ikke.
 • Benin:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bonaire:
  Formue og inntekter skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bosnia-Hercegovina:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Brasil:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Curacao:
  Formue og inntekter skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Egypt:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld. 
 • Elfenbenskysten:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Filippinene:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Indonesia:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Israel:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Italia:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld. Eier du bare bolig eller fritidsbolig i Italia, gis det fullt fradrag for gjeldsrenter, ellers ikke.
 • Jamaica:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld. 
 • Kenya:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Kina:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Kroatia: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. Eier du bare bolig eller fritidsbolig i Italia, gis det fullt fradrag for gjeldsrenter, ellers ikke. 
 • Malaysia:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Marokko:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Mexico:
  Formuen på eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men inntekten skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld, men for gjeldsrenter.  
 • Montenegro:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Pakistan:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Saba:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge.  Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sri Lanka:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Maarten:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Eustasius:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sør-Korea:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.   
 • Trinidad og Tobago:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Tunisia:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.   
 • USA:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter
 • Zambia:
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Zimbabwe:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.