Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Lønnsinntekt mv. som utbetales etter utflytting

Mottar du lønnsinntekter og andre ytelser som er opptjent på grunnlag av din personlige arbeidsinnsats, men som ikke utbetales før skatteplikten til Norge opphører etter intern rett, skal inntekten tidfestes på tidspunktet for opphør av skatteplikten og skattlegges i Norge. Dette kan for eksempel være feriepenger, bonusutbetalinger, sluttvederlag («fallskjermer») o.l. Det har ikke betydning for skatteplikten om vederlagets størrelse først fastsettes etter at arbeidet er utført, eller at vederlaget først skal utbetales en viss tid etter at arbeidet er utført.

Eksempel:

En person flytter til Norge fra Sverige i februar 2014 og jobber her frem til oktober 2016. Personen flytter da tilbake til Sverige og blir fra 1.1.2017 ansett som skattemessig emigrert fra Norge.

I mai året etter utflyttingen, mottar personen en bonusutbetaling fra sin tidligere norske arbeidsgiver på bakgrunn av arbeidet som ble utført i 2016. Da personen ikke er skattemessig bosatt i Norge i utbetalingsåret, skal bonusutbetalingen tidfestes til og skattlegges i utflyttingsåret.

Dersom du mottar slike ytelser, må du ta kontakt med skattekontoret slik at skattefastsettingen og forskuddstrekket for både utbetalingsåret og utflyttingsåret kan fastsettes korrekt. Du kan lese mer om dette her.