Ingen arveavgift fra 2014

  • Skriv ut

Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013. 

For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten. Les de vanligste spørsmålene og svarene her.

Hva med arv/gaver i 2013?

For gaver som er gitt eller gis før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter regler og satser for 2013. Det samme gjelder for arv etter dødsfall som skjer i 2013. Dette gjelder selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere.

Du unngår ikke arveavgift ved å kreve offentlig skifte

Vedtaket innebærer at alle dødsfall i 2013 eller tidligere skal avgiftsberegnes. Det er laget en overgangsregel som innebærer at man ikke kan unngå avgiften ved å kreve offentlig skifte, selv om bobehandlingen avsluttes i 2014 eller senere. Dette gjelder også hvis boet kreves tilbakelevert til privat skifte i 2014 eller senere. Stortinget har derfor fattet avgiftsvedtak for 2014 med gjeldende fribeløp og satser.

Du kan ikke tilbakekalle gaver

Avgiftsplikten på gaver inntrer når gaven anses som gitt. For de aller fleste gaveobjekter vil gaven anses som gitt når det er sendt en gavemelding til Skatteetaten. Dersom gaven gis før 01. januar 2014, må det sendes melding til Skatteetaten. Gaver gitt før årsskiftet er avgiftspliktig selv om selve arveavgiftsvedtaket ikke kommer før i 2014. 

Dette innebærer at når gavedisposisjonen er gjennomført, kan den ikke tilbakekalles med virkning for avgiftsberegningen. En tilbakekalling av gave kan innebære en ny arveavgiftspliktig transaksjon, slik at du risikerer dobbel avgift. 

Skattemessige konsekvenser

Det er vedtatt innføring av kontinuitesprinsippet som hovedregel for arv- og gaveoverføringer med virkning fra og med inntektsåret 2014. Skattemessig kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som er overført.

Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet for boliger, fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. Dette innbærer at inngangsverdien for bolig- og fritidseiendom skal settes til markedsverdien på ervervstidspunktet. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk innebærer dette at inngangsverdien på mottakers hånd maksimalt kan settes til ¾ deler av eiendommens antatte salgsverdi.

Les mer om de skattemessige konsekvensene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.