Spørsmål og svar om fjerning av arveavgiften

 • Skriv ut

Her får du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med at arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar 2014.

Spørsmål om gaver

 • Blir det arveavgift på en gave gitt i 2013? Ja.
 • Blir det arveavgift på en gave som blir gitt i 2014 eller senere? Nei.
 • Kan jeg trekke tilbake en gave som allerede er gitt? Nei, hvis gaven er gitt, kan den ikke trekkes tilbake med virkning for avgiftsberegningen. Du risikerer dobbel avgift dersom gaven tilbakeføres.  
 • Jeg har gitt en gave før 01.01.2014, men ikke sendt inn melding. Hva gjør jeg? Du må sende inn melding om gave. Selv om du sender inn melding i 2014 eller senere blir det avgift. 
 • Kan jeg gjøre om gaven til lån? Nei, gaven er gitt og kan ikke gjøres om.
 • Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2013? Ja.
 • Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2014 eller senere? Nei.
 • Jeg har fått et vedtak om utsatt rådighet. Blir det arveavgift hvis jeg får rådigheten i 2014 eller senere? Nei.

Spørsmål om arv

 • Dødsfallet har skjedd i 2013. Slipper jeg arveavgift hvis jeg sender inn melding om arv i 2014? Nei, det er tidspunktet for dødsfallet som er avgjørende. 
 • Kan jeg slippe arveavgift ved å be om offentlig skifte? Nei, dette har ingen betydning for avgiftsberegningen så lenge dødsfallet skjedde i 2013 eller tidligere. 
 • Hva skjer når dødsfallet skjer i 2014 eller senere? Da slipper du avgift. Dette gjelder også når avdøde satt i uskiftet bo. 
 • Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift for arven etter første avdøde. Nei, ikke hvis lengstlevende lever 01.01.2014.

Spørsmål om skattemessige konsekvenser ved overdragelse av boliger og hytter

 • Hva betyr skattemessig kontinuitet? Arving og mottaker overtar den som etterlater seg arv eller givers inngangsverdier. 
 • Hva betyr skattemessig diskontinuitet? Arving og mottaker får eiendommens markedspris som sin inngangsverdi.
 • Hva menes med inngangsverdi? Det er den prisen som enten den som etterlater seg arv eller giver kjøpte eiendommen for (kontinuitet), eller verdien på det tidspunktet mottakeren ble eier (diskontinuitet). Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom du selger eiendommen.
 • Jeg vil/har arvet/mottatt en hytte fra mine foreldre. Disse har eid og brukt den i over 5 av de siste 8 årene. Hvilken inngangsverdi får jeg? Du får din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen, fordi den som etterlater seg arv/giver kunne solgt den skattefritt.
 • Jeg vil/har arvet/mottatt en boligeiendom fra mine foreldre, og disse har eid den og bodd i den  mer enn 1 av de siste 2 årene. Hvilken inngangsverdi får jeg? Du får din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen fordi den som etterlater seg arv/giver kunne solgt den skattefritt.
 • Jeg vil/har mottatt en utleiebolig som den som etterlater seg arv/giver ikke kan selge skattefritt. Hva blir forholdet mellom skatt og arveavgift? Dersom du arver/mottar denne før 01.01.2014, får du din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen, og arveavgift vil bli beregnet. Dersom du mottar denne etter 31.12.2013 får du overta arvelaters/givers inngangsverdi, og arveavgift beregnes ikke.
 • Jeg vil/har mottatt en hytte som arvelater/giver ikke har brukt selv 5 av de siste 8 årene og dermed ikke kan selge skattefritt. Hva blir forholdet mellom skatt og arveavgift? Dersom du arver/mottar denne før 01.01.2014 vil du få din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen og arveavgift vil bli beregnet.Dersom du mottar denne etter 31.12.2013 vil du overta arvelaters/givers inngangsverdi og arveavgift beregnes ikke.
 • Må en eiendomsoverføring være tinglyst? Nei, men det må kunne dokumenteres når eiendommen er gitt til mottaker.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.