Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Tilskudd til forskning og yrkesopplæring

  • Skriv ut

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengetilskudd til institutter som driver vitenskapelig forskning under medvirkning fra staten. Videre får du fradrag for tilskudd til yrkesopplæring som kan ha betydning for din virksomhet.

For tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring er det ingen nedre beløpsgrense for å ha rett til fradraget. Dersom ditt tilskudd utgjør mer enn 10 000 kroner, er fradrag utover 10 000 kroner begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet.

Hvis alminnelig inntekt omfatter aksjeutbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting eller gevinst ved realisasjon av aksjer eller andeler, skal oppjustert verdi av slike eierinntekter regnes med ved beregningen av maksimalt fradrag. Tilsvarende justering skal foreras hvis det ved realisasjon foreligger et radragsberettiget tap.

Er du personlig skattyter er ditt tilskudd normalt ferdig utfylt i skattemeldingens post 3.3.7. hvis du har oppgitt ditt fødselsnummer eller organisasjonsnummer til instituttet.

Hvis ikke tilskuddet er innrapportert av instituttet, må du føre opp beløpet selv. Ta også kontakt med instituttet og be dem rapportere beløpet på ditt fødselsnummer/organisasjonsnummer.

Forhåndsutfylling av innrapportert tilskuddsbeløp gjelder ikke skattemelding for selskaper.

For å få fradragetmå instituttet være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.