Skattebegrensning ved liten skatteevne

  • Skriv ut

Har du over tid svært lav inntekt kan du etter en streng behovsprøving få skattebegrensning ved liten skatteevne. Det kan gjelde både enslige, ektepar og samboere. Inntekten må være så lav at den "ikke kan anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold" for deg selv og personer du har plikt til å forsørge. Det tas hensyn til formue og inntekt hos deg selv, ektefelle eller samboer, og andre i husstanden.

Familier og enslige med normale inntekter har ikke rett til skattebegrensning. Alderspensjonister får automatisk skattefradrag for pensjonsinntekt.

For å kunne få skattebegrensning må du ha lav alminnelig inntekt. Med alminnelig inntekt menes inntekten etter skattemessige fradrag. Du finner den i skattemeldingen din, post 3.6. Beregningsgrunnlaget er alminnelig inntekt før særfradrag, med tillegg av skattefrie inntekter, blant annet barnetrygd, kontantstøtte og bidrag. Det tas hensyn til arv, gaver, gevinster og andre typer tilfeldige inntekter. Sosiale stønader, tilbakebetalt skatt eller restskatt er ikke med i vurderingen.

Beløpsgrense (inntektsåret 2016)

  • For ektepar og meldepliktige samboere – kroner 256 300
  • For enslige – kroner 139 400

Hvis du har korrigert alminnelig inntekt til under eller lik beløpsgrensen, blir skatt og trygdeavgift null.

For det som overstiger beløpsgrensen skal maksimal skatt være 55 %.

Har du rett til studielån, har inntekt og formue fastsatt ved skjønn, forbigående inntektsnedgang, eller lav inntekt på grunn av deltidsarbeid, blir det vanligvis ikke gitt skattebegrensning.

Hvordan søker om skattebegrensning

Skattebegrensning ved liten skatteevne gis ikke automatisk. Du må selv legg inn tilleggsopplysninger  om dette i skattemeldingen post 5.0, tilleggsopplysninger. Det vil vanligvis være behov for opplysninger om husleie, strøm, forsikring og andre faste utgifter.

Her kan du lese mer om vilkår og beregning ved liten skatteevne.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.