Hva er forskjellen på tabellkort og prosentkort?

Tabellkort
Med tabellkort trekkes det mer og mer skatt jo høyere inntekten din er. Det finnes flere forskjellige tabellkoder, og disse beregnes etter hvor store kapitalinntekter og fradrag som er ført opp. Størrelsen på lønnen eller pensjonen har ingen betydning for tabellnummeret så lenge alt utbetales fra samme arbeidsgiver.
Det vil si at så lenge du har et tabellkort og samme arbeids- eller pensjonsforhold, så beholder du samme tabellnummer selv om lønnen/pensjonen forandrer seg, så lenge de andre inntektene/fradragene er de samme.

Tabellkort skal i utgangspunktet brukes hos hovedarbeidsgiveren. Mottar du ytelser fra NAV og har arbeidsinntekt i tillegg må du informere NAV om at du har en annen hovedarbeidsgiver.


Prosentkort
Et prosentkort trekker samme prosenten i skatt selv om inntekten din forandrer seg. Det vil si at hvis du tjener mer enn det skattekortet er beregnet etter, så vil du trekke for lite skatt. Hvis du tjener mindre, vil det trekkes for mye.