Hvem kan hente skattekortet mitt?

For å hente et skattekort må arbeidsgiver ha fødselsnummeret til den man vil hente skattekort for. Arbeidsgivere kan i henhold til loven kun hente skattekort for personer de skal utbetale trekkpliktige ytelser til.

Arbeidsgiver har rett til å hente skattekortet, fordi de har en plikt til å gjøre et forskuddstrekk. Det elektroniske skattekortet inneholder en begrenset mengde opplysninger, som opplysninger om tabell, trekkprosent og skattekommune. 

Noen arbeidsgivere har ikke helt oppdaterte opplysninger i lønnssystemene sine, og kan derfor komme i en situasjon hvor de henter skattekort på andre enn sine nåværende ansatte.

Oppdager du at andre enn nåværende arbeidsgivere har hentet ut skattekortet, bør du kontakte denne arbeidsgiveren for å få dette rettet opp.