Når bør jeg endre skattekortet mitt?

Har du kjøpt bolig og fått mye i gjeld, eller skiftet jobb og fått høyere lønn? Da er det lurt å endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk.

Grunner til å endre skattekortet:

 • Hvis opplysningene som følger skattekortet ditt ikke er riktige
 • Hvis du begynner å jobbe
 • Hvis du har fått lenger eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • Hvis du blir ufør
 • Hvis du er blitt pensjonist i løpet av det siste året
 • Hvis du har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon
 • Hvis du endrer pensjonsgrad
 • Hvis du har begynt å ta ut AFP
 • Hvis du har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra uførepensjon til alderspensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra etterlattepensjon til alderspensjon
 • Hvis det er endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • Hvis du blir enke eller enkemann
 • Hvis du har fått barn i barnehage
 • Hvis du har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • Hvis renteutgiftene dine endrer seg
 • Hvis du blir aleneforsørger
 • Ved opphør av overgangsstønad