Mottar du penger fra NAV og har spørsmål om skattekort?

Har du spørsmål om skattekortet er riktig, er det Skatteetaten som skal svare på det. Spørsmål om selve gjennomføringen av trekket rettes til NAV.

Du skal ikke levere skattekortet til NAV siden NAV får skattekort elektronisk fra Skatteetaten.

NAV er ikke alltid informert om at du har annen hovedarbeidsgiver. Har du tabellkort, må du derfor passe på at tabellkortet bare blir brukt hos hovedarbeidsgiveren.

Du kan søke om prosentkort for å unngå feil skattetrekk.