Hva gjør jeg når jeg har flere arbeidsgivere?

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver. NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Skattekortet vil f.o.m. inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet. Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på. Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Tabelltrekk

Du må fortsatt alltid sjekke at det ikke er to utbetalere som trekker etter tabell for samme arbeidsperiode. Dette kan du sjekke på lønnslippen din eller på utbetalingene fra NAV. 

Dersom dette skjer vil du ha stor risiko for å få restskatt. Du bør endre skattekortet ditt til prosentkort dersom du har flere utbetalere. (som f.eks. hovedarbeidsgiver, biarbeidsgiver, NAV, andre pensjonsutbetalere).

Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabell mens andre arbeidsgivere skal trekke skatt i prosent.

Du kan også søke om prosentkort for å unngå feil skattetrekk. I utgangspunktet får alle som har flere arbeidsgivere over tid utstedt prosentkort, men Skatteetatens beregninger er basert på siste kjente skatteoppgjør, eventuelt siste endring av skattekortet, så endringer etter dette blir ikke fanget opp.

Har du frikort og mer enn en arbeidsgiver, må du fordele frikortbeløpet mellom arbeidsgiverne.