Arbeidsforhold

Skattefrie småjobber

Hva betaler du ikke skatt av?

  • Lønnsinntekt inntil kr 1 000 per år fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver)
  • lønnsinntekt inntil kr 6 000 per år hvis du jobber i arbeidsgivers hjem (eks barnepass, plenklipping, snømåking)
  • lønnsinntekt inntil kr 10 000 per år hvis arbeidsgiver er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps etc). 

Lønnsslipp

Hver gang du får lønn, skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. Ta derfor vare på den!

Sykepenger

Har du en jobb men kan ikke arbeide fordi du er syk, kan du ha krav på sykepenger. Se nav.no eller kontakt NAV for mer informasjon om sykepenger.

Ferie og feriepenger

Du har rett til ferie hvert år - fem uker dersom du er organisert og har tariffavtale, og fire uker og en dag hvis du ikke er organisert. Har du en fast jobb, har du krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Du har også krav på feriepenger (10,2 prosent av lønnen og 12 prosent hvis du er organisert og har tariffavtale). Feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferien. Slutter du, har du krav på å få feriepengene utbetalt med en gang.

Når du slutter

Du har krav på skriftlig sluttattest når du slutter i et arbeid. Attesten skal fortelle hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Den kan i tillegg beskrive andre forhold om deg som arbeidstaker. Ta vare på den, den kan være god å ha når du søker annen jobb eller skole.

Korteste gjensidige oppsigelsesfrist er en måned regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen. Arbeidsmiljøloven gir vern mot usaklig oppsigelse.