Skattekort og frikort

Skattekort eller frikort?

Fra året du fyller 13 år må du ha skattekort hvis du har egen inntekt. Du klarer deg med frikort hvis du ikke har inntekt over frikortgrensen. Skoleungdom kan bestille fribeløpskort som gir fritak for forskuddstrekk inntil en fastsatt beløpsgrense. I dette beløpet skal all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger og fri kost og losji regnes med. Husk å regne med annen inntekt du får utbetalt - både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, samt feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år. Først når fribeløpsgrensen er brukt opp, skal arbeidsgiver trekke skatt. Med vanlig skattekort trekkes skatt ved hver utbetaling. Hvis du ikke har fribeløpskort eller vanlig skattekort, skal arbeidsgiveren trekke 50 prosent skatt av inntekten. Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

Bestill skattekort

Bestill frikort